logo (47K)

Kwartiermakersfestival Amsterdam

Van 30 oktober tot en met 16 november werd in Amsterdam op verschillende locaties het Kwartiermakersfestival gehouden. Het Kwartiermakersfestival is een cultureel evenement voor mensen met en zonder een psychiatrische achtergrond.
Door de samenwerking met bekende kunstenaars en artiesten, o.a. beeldend kunstenares Ans Markus, theatermaakster Salomea Saïda Franken, dichter F. Starik en componist Jurriaan Berger, konden de deelnemers hun talenten aan een groot publiek tonen. Het festival toonde een gevarieerd programma van dans tot poëzie en van beeldende kunst tot beeldend theater. In diverse filmhuizen werden films vertoond en muziek speelde natuurlijk ook een grote rol tijdens het festival.

Kwartiermaken

In bredere zin wil de term 'kwartiermaken' zeggen: ruimte maken voor de ander. Dat was ook het doel van het festival: meer begrip voor en een betere integratie van mensen met een psychiatrische achtergrond.
Er zijn veel vooroordelen en het is vaak onduidelijk wat een psychische beperking kan inhouden. Mensen met een psychiatrische achtergrond worden regelmatig aan de zelfkant geplaatst en moeten leven met een stigma. Dit stigma beperkt hun kansen in de samenleving, waar het gaat om alle zaken die wij allemaal doen: werken, leren, uitgaan en andere dagelijkse bezigheden.

Alle ggz-instellingen van de regio Amsterdam hebben zeer intensief met elkaar samengewerkt waardoor er veel is bereikt. Het festival is succesvol verlopen en geconcludeerd kan worden dat kwartiermaken continue aandacht moet krijgen zodat er meer ruimte komt voor mensen die voorheen buiten het maatschappelijk leven stonden.

Voor meer informatie: www.kwartiermaken.nl

webbureau amsterdam